Naše produkty

Etické získávání produktů & dodavatelů

Velmi pečlivě se věnujeme výběru toho, kde a jak jsou vyráběny a získávány produkty pro naše kavárny. Vynakládáme veškeré úsilí k tomu, aby všichni dodavatelé odpovídali naší představě a hodnotám sociální a environmentální odpovědnosti.

V současné době pracujeme na tom, aby do roku 2020 všechna vejce a ingredience obsahující vejce používaná v evropských kavárnách pocházela z volných, nikoli klecových chovů.