Podpora farmářů a jejich komunit

Odpovědně pěstovaná káva, při jejímž nákupu a prodeji byly dodržovány všechny etické normy, je výsledkem naší spolupráce s farmáři, z níž může těžit jejich podnikání, jejich komunity i životní prostředí.

Farmer Support

Víme, že náš dlouhodobý úspěch závisí na úspěchu tisíců farmářů, kteří naši kávu pěstují. Porto na zlepšování kvality kávy spolupracujeme přímo s farmáři a investujeme do úvěrových programů pro komunity pěstitelů kávy. Nejenže jde o správnou věc, jde také o dobrou věc pro naše podnikání. Budeme-li podporovat pěstitele kávy a posilovat jejich komunity, zaručíme si do budoucna stabilní přísun vysoce kvalitní kávy.

Naše aktivita v této oblasti

Centra podpory

Společnost Starbucks založila centra pro podporu farmářů v Kostarice a Rwandě, která místní pěstitele zásobují prostředky a odbornými znalostmi vedoucími ke snížení nákladů na výrobu, k redukci plísňových infekcí, ke zlepšení kvality kávy a k navýšení produkce špičkové kávy.

Úvěrové programy

V období mezi jednotlivými sklizněmi musí mnoho pěstitelů řešit úhradu pohledávek tím, že sáhnou do svých skromných finančních rezerv, protože ještě nenastal čas, aby mohli prodat svoji úrodu. Někteří farmáři se dokonce mohou dostat do finanční tísně, která je donutí, aby svoji úrodu prodali místním zájemcům dříve – a tedy s menším ziskem.

Společnost Starbucks poskytuje dotace organizacím, které nabízejí pěstitelům kávy úvěry, jež jim mohou pomoci prodat kávu v nejpříhodnější dobu za co nejlepší cenu. Díky úvěrům mohou farmáři také investovat do svých farem a zhodnocovat svůj kapitál.

Spolupracujeme s více než 300 000 farmáři v téměř 30 zemích světa, abychom zajistili produkci té nejlepší možné kávy tou neetičtější cestou.

Nakupujeme pouze zrna špičkové kvality, eticky získaná z farem po celém světě.

Naši nákupčí a ochutnavači každoročně naše dodavatele navštěvují, poznávají je, navazují s nimi vztahy a kontakty a domlouvají zásady etického obchodu.

K podpoře farmářů slouží úvěry a centra podpory (Starbucks Farmer Support Center), která mají za cíl jim pomoci snížit dopad pěstování kávy na životní prostředí.

Podporou udržitelného rozvoje a pomocí farmářům zajišťujeme stálou produkci kávy té nejvyšší kvality.

Starbucks podporuje 7 center podpory farmářů na 4 kontinentech v zemích jako např. Rwanda, Čína nebo Komlumbie. Tato centra poskytují farmářům podporu a pomoc v otázkách jako je např. snižování nákladů při produkci, boj s plísněmi, které napadají kávové rostliny, vylepšení kvality kávy a zvýšení produkce kávy prémiové kvality.

Kde lze najít Starbucks Farmer Support Centres:

San Jose, Kostarika– otevřeno v roce 2004 – tato centra zahrnují Konatriku, Honduras, Nicaraguu, El Salvador, Panamu, Guatemalu, Mexico a jižní Ameriku. Kigali, Rwanda – otevřeno v roce 2009

Mbeya, Tanzania – otevřeno v roce 2011

Manizales, Kolumbie – otevřeno v roce 2012

Yunnan, Čína – otevřeno v roce 2012

Kostarika – Global Agronomy Research & Development Centre – otevřeno v roce 2013.

Sumatra, Indonésie – otevřeno v roce 2016