Odpovědně pěstovaná káva

Vždy jsme si zakládali na tom, že při nákupu kávy respektujeme osoby a místa, jež ji produkují. Prostě si myslíme, že je to tak správné.

Coffee

Organizace Conservation International již více než deset let pomáhá vyvíjet pravidla nákupu, která jsou v souladu s našimi zásadami etického získávání surovin. Tato pravidla se nazývají Coffee and Farmer Equity (C.A.F.E.) Practices a pomáhají našim farmářům pěstovat kávu způsobem, který je lepší pro planetu i její obyvatele. Program C.A.F.E. Practices nabízí komplexní sadu měřitelných norem se zaměřením na tyto čtyři oblasti:

Kvalita produktu (nutnost):

Veškerá káva musí splňovat standardy nejvyšší kvality společnosti Starbucks.

Ekonomická odpovědnost (nutnost):

Nezbytnou podmínkou je transparentnost. Dodavatelé musejí předkládat doklady o platbách provedených prostřednictvím dodavatelských řetězců, aby dokázali, jaká část ceny zaplacené společností Starbucks za nepraženou kávu jde farmářům.

Sociální odpovědnost (hodnoceno ověřovateli třetích stran):

Opatření zaručující bezpečnost, spravedlnost a humánnost pracovních podmínek. Patří mezi ně ochrana práv zaměstnanců a zajišťování adekvátních životních podmínek. Povinností je vyhovět požadavkům na minimální mzdu, nahlašování dětské/nucené práce a diskriminace na pracovišti.

Ochrana životního prostředí (hodnoceno ověřovateli třetích stran):

Opatření zaměřující se na nakládání s odpadem, ochranu kvality vody, úsporu vody a energie, zachování biodiverzity a redukci použití agrochemikálií.

Náš cíl

Naším cílem je mít 100 % naší kávy certifikované nebo ověřené nezávislou třetí stranou.

Certifikovaná organická káva – káva, která je lepší pro naši planetu

K pěstování organické kávy se využívají postupy a materiály s minimálním dopadem na životní prostředí. Organické pěstitelské postupy napomáhají k zachování a rozvoji dobrého stavu půdy, k menší míře používání jedovatých a dlouhodobě působících pesticidů a hnojiv i ke vzniku biologicky rozmanitého zemědělství.