Etické zásady při obstarávání kakaa

Kakao je obsaženo ve většině našich oblíbených nápojů

Cocoa

Stejně jako u kávy je i přístup k nákupu kakaa založen na snaze o zajištění dlouhodobých dodávek vysoce kvalitního kakaa, při jehož produkci byly dodržovány veškeré etické zásady. Zároveň se snažíme být prospěšní pro životní prostředí i komunity pěstitelů kakaa. Z toho důvodu jsme v roce 2007 zahájili pilotní projekt využívající sadu pravidel odpovědného nákupu, kterým říkáme program Cocoa Practices. Tato pravidla byla vytvořena na základě našich etických zásad týkajících se získávání kávy.

Naše aktivita v této oblasti

Program Cocoa Practices je navržen tak, aby ověřoval dodavatelské řetězce kakaových zrn, která nakonec skončí v našich nápojích, a producentům i nakupujícím poskytoval cenné rady týkající se dlouhodobé udržitelnosti. Stejně jako u programu C.A.F.E Practices jsou kontroly prováděny nezávislými ověřovateli, kteří jsou školeni a monitorováni třetí stranou, konkrétně organizací Scientific Certification Systems (SCS).

Na čem pracujeme

Společnost Starbucks nadále spolupracuje s organizacemi The World Cocoa Foundation (mezi jejíž členy společnost Starbucks patří), Gates Foundation a s potenciálními dodavateli za účelem zlepšení života pěstitelů a podpory udržitelnosti přímo u zdroje.

Neustále pracujeme na vylepšování programu Cocoa Practices a zvyšování objemu nákupů odpovědně pěstovaného kakaa. Konkrétně plánujeme:

Aktualizovat kritéria v programu Cocoa Practices na základě zpětné vazby od ověřovatelů, dodavatelů a auditorů programu.

Podporovat komunity pěstující kakao prostřednictvím projektu ECHOES Alliance.

Spolupracovat s organizacemi World Cocoa Foundation a Bill and Melinda Gates Foundation v rámci podpory programu Cocoa Livelihoods Programme v západní Africe.