Starbucks™ Shared Planet™

Starbucks™ Shared Planet™ je naším závazkem podnikat způsobem, který je dobrý pro planetu Zemi i její obyvatelstvo.

Jsme odhodláni nakupovat pouze tu nejkvalitnější kávu, jež byla vypěstována způsoby, které jsou šetrné k životnímu prostředí, a při jejímž prodeji jsou dodržovány všechny etické normy. Snažíme se snižovat negativní dopad naší společnosti na životní prostředí a bojovat s klimatickými změnami. A pokoušíme se zlepšovat život v oblastech a v komunitách, jichž jsme součástí. Díky zákazníkům, kteří si kupují naši kávu, jsme společně schopni dostát těmto závazkům – a těžit z nich – opravdu po celém světě.

Odpovědné chování

Vždy jsme se snažili podnikat zodpovědně a chovat se tak, abychom si zasloužili důvěru a úctu našich zákazníků i sousedů – počínaje vytvořením výborného pracovního prostředí a konče tím, že svým zákazníkům nabízíme informace o nutričních hodnotách všech produktů. Starbucks™ Shared Planet™ je programem, který se zaměřuje na klíčové oblasti, na které máme největší vliv – etické zásady, ochrana životního prostředí a spolupráce s okolím.

Společnost Starbucks věří především v důležitost motivace, spolupráce a otevřené komunikace se svými akcionáři. Od roku 2001 se tohoto cíle snažíme dosáhnout mimo jiné pomocí programu Global Responsibility Report, jenž podrobně shrnuje naše snahy o odpovědné podnikání.