Recyklace a snižování množství odpadu

Společnost Starbucks je odhodlána výrazně snížit množství odpadu produkovaného našimi kavárnami – zvláště v souvislosti s recyklací.

Recycling

Víme, že je to důležité pro naše zákazníky, pro nás i pro naši planetu. Vlastně máme od zákazníků v otázce recyklace výraznější zpětnou vazbu, než u kteréhokoli jiného tématu souvisejícího se životním prostředím – zvláště v souvislosti s našimi šálky.

V našich kavárnách si můžete zakoupit i tzv. Reusable cup za 59 Kč, stejně jako si vybrat cestovní tumbler nebo Cold cup z naší široké nabídky. S vlastním tumblerem nebo Cold cupem navíc získáte slevu 10 Kč na každý nápoj.

Naše aktivita v této oblasti

I přes mnoho problémů, které to s sebou přináší, se snažíme v maximální možné míře recyklovat a snižovat množství produkovaného odpadu.

Recyklace v kavárnách

V mnoha našich kavárnách recyklujeme alespoň jeden typ odpadu všude tam, kde je k dispozici systém komerční recyklace – ovšem tato činnost často probíhá mimo zraky zákazníků. Recyklace je závislá na dostupnosti komerčních recyklačních služeb v místě, kde sídlí naše kavárna. Bohužel však platí, že některé místní komunity nabízející komplexní systémy bytové recyklace poskytují jen minimální, nebo dokonce vůbec žádné, komerční recyklační služby. A v případě prodejen, jejichž prostory máme pouze v pronájmu, rozhoduje o sběru odpadu a recyklaci majitel objektu.

Přesto nesmíme polevit a musíme se zaměřit na to, co můžeme dělat a jak můžeme spolu s ostatními přispět k tomu, aby byla recyklace jednodušší pro nás i naše zákazníky.

Opětovně použitelné šálky

Snížení dopadu našich šálků na životní prostředí závisí na dvou vzájemně propojených faktorech: vývoj recyklovatelných šálků a motivace zákazníků, aby výrazně více využívali opětovně použitelné šálky. Mnoho našich zákazníků se stejně jako my pokouší zmírnit svůj negativní vliv na životní prostředí. Zákazníci, kteří mají v plánu zůstat v kavárně delší dobu, rovněž mohou požádat, aby jim byl nápoj připraven do keramického hrnku. Každý ušetřený papírový kelímek pomáhá chránit naše lesy. (Více informací o odlesňování se dozvíte od našich přátel z organizace Conservation International.)

Ekologičtější šálky

Během let společnost Starbucks zahájila několik iniciativ ke zmírnění dopadu jednorázových šálků na životní prostředí.

  • V roce 1997 jsme vyvinuli návlek na šálek z recyklovaných materiálů, jehož cílem bylo chránit zákazníky před horkými nápoji a vyhnout se vzniku odpadu z „dvojitých šálků“.
  • V roce 2006 jsme jako první na trhu začali využívat papírový kelímek na horké nápoje obsahující 10% podíl recyklovaných vláken.
  • V roce 2008 jsme přišli s novým plastovým kelímkem, jehož dopad na životní prostředí je menší, než tomu bylo u našich původních plastových šálků.
  • V roce 2009 jsme pořádali akci Cup Summit v Seattlu, kde jsme se zaměřili na všechny aspekty hodnotových řetězců souvisejících s našimi papírovými a plastovými kelímky ve snaze shodnout se na kritériích pro komplexní řešení recyklace šálků.

Jsme odhodláni i nadále pokračovat v hledání nových způsobů, jak snížit dopad našich jednorázových šálků a ostatních obalových materiálů na životní prostředí.

Kompostování

V roce 1995 jsme představili program Grounds for Your Garden, v rámci kterého zákazníkům bezplatně nabízíme balíčky obsahující 2,27 kg kávové sedliny k obohacení půdy na jejich zahradě. Tam, kde je dostupná možnost komerčního kompostování, může mnoho prodejen poskytnout rovněž jiný potravinářský odpad či kávovou sedlinu mířící na skládku.

Lobbování u místní vlády

V roce 2010 jsme se zúčastnili americké konference starostů ve snaze najít podporu pro navýšení či zlepšení možností komerční recyklace napříč všemi státy. Jsme nadšeni, že jsme dostali příležitost spolupracovat s čelními představiteli měst na vyřešení problému s recyklací na místní úrovni.