Ochrana životního prostředí

Sdílíme povinnost chránit životní prostředí s našimi zákazníky.

Responsibility

Věříme, že je velmi důležité, abychom se starali o naši planetu a snažili se podporovat ostatní, aby činili totéž. Jelikož jsme společnost, která je závislá na zemědělských produktech, je to pro nás logické i z hlediska podnikání. A protože na této planetě žijeme, tak je to prostě správná věc.

Je to velká výzva a my v této oblasti zaznamenáváme velké úspěchy. Snažíme se vyvinout ekologicky šetrnější šálky a vyvíjíme značné úsilí v oblasti rozšíření našeho recyklačního programu, abychom snížili množství produkovaného odpadu.

Jsme hrdí na práci, kterou jsme odvedli v rámci snahy o úsporu energie. Jsme odhodláni nadále pracovat na snižování spotřeby energie a využívání obnovitelných zdrojů energie, abychom snížili negativní dopad našeho podnikání na planetu.

Další informace o úspoře energie

S nejcennějším přírodním zdrojem musíme všichni nakládat velmi obezřetně, a proto pečlivě vyhodnocujeme design našich prodejen, vybavení i postupů, abychom našli další způsoby, jak snížit množství spotřebované vody.

Další informace o úspoře vody