Komunita

Posláním Starbucks je inspirovat a povznášet lidského ducha, zvlášť s každým šálkem, zákazníkem a prostředím, ve kterém žijeme.

Uvědomujeme si, že jako globálně působící společnost neseme obrovskou odpovědnost vůči místním i světovým komunitám. Nacházet rovnováhu mezi ziskovostí a společenským svědomím  považujeme za svou povinnost. Z tohoto důvodu klademe velký důraz na to, abychom do životního prostředí zasahovali co nejméně, ať už jde o trvale udržitelné pěstování kávy, ohleduplnou výrobu i dopravu, nebo omezení produkce odpadu a jeho recyklace.

Cílem Starbucks je pozitivně přispívat k fungování bezprostředního okolí́ a budovat úzký́ vztah s komunitou, jíž jsme součástí́. Naší největší radostí je vytvářet příležitosti tam, kde se jich nedostává, proto se během celého roku účastníme různých druhů komunitních akcí a úzce spolupracujeme s řadou neziskových organizací. Každá kavárna je pevnou součástí místní komunity a udržuje se svým okolím úzké vztahy. 

V minulých letech jsme navázali například na úzkou spolupráci se společností Dejme dětem šanci, která poskytuje dětem z dětských domovů komplexní pomoc při osamostatňování. Organizace spolupracuje s více než třiceti dětskými domovy, samotná podpora však není adresována institucím, nýbrž konkrétním dětem. Právě jim je určen vzdělávací program Starbucks, jehož cílem je připravit mladé́ lidi ze znevýhodněných podmínek na kariéru v maloobchodu a zákaznickém servisu. 


Každoročně se také zapojujeme do jarní akce Čistá řeka Sázava. Události se každoročně účastní několik desítek našich partnerů(zaměstnanců). Úklid probíhá jak na souši, tak i na vodě.

  

Mezi oblíbené události rovněž patří zapojení našich partnerů (zaměstnanců) do akce Noc s Andersenem. Akce je změřena na podporu a zviditelnění dětského čtenářství. Projektu se každoročně účastní několik stovek školek a škol po celé České republice. Starbucks opakovaně spolupracuje se základní školou Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky.