Odpovědná společnost

Vždy jsme věřili, že podnikání může – a mělo by – mít pozitivní dopad na komunitu, které slouží.

Responsibility

Již od chvíle, kdy jsme v roce 1971 otevřeli svoji první kavárnu, pracujeme na tom, abychom získali důvěru a respekt našich zákazníků, partnerů (zaměstnanců) i okolí. Jak? Tím, že se chováme zodpovědně a děláme věci, které jsou dobré pro naši planetu i její obyvatele.

Jakožto dobří sousedé se v každé situaci zapojujeme do místních snah o spojování lidí a přetváření věcí k lepšímu.

Global Month of Service

Během celého roku se účastníme různých druhů komunitních akcí a všemožně podporujeme organizace a potřebné v našem okolí. Každá kavárna je pevnou součástí místní komunity a udržuje se svým okolím úzké vztahy. Za tzv. Měsíc komunitních akcí je každoročně považován duben, kdy se partneři z různých kaváren účastní rozsáhlejších komunitních akcí společně.