Káva na měsíc zdarma

kava

Pravidla soutěže
„Káva na měsíc zdarma”
(dále jen „Pravidla”)


§ 1
SOUTĚŽ

Tato Pravidla stanoví podmínky, podle kterých probíhá soutěž s názvem: „Káva na měsíc zdarma” (dále jen „Soutěž”). 


§ 2
POŘADATEL

Pořadatelem Soutěže je společnost AmRest Coffee s.r.o., sídlem Walterovo náměstí 329/3, Praha 5, 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 130118, IČ 281 67 694 (dále jen „Pořadatel”). 


§ 3
DOBA A MÍSTO

Soutěž probíhá od 18.8.2021 do 18.9.2021. 
Soutěže se mohou zúčastnit pouze zákazníci registrovaní v programu Starbucks Rewards (jedná se o zákaznický program Pořadatele, který umožňuje zakoupení, registraci a využívání karet včetně digitálních vydaných Pořadatelem k získávání výhod včetně příslušné mobilní aplikace, více zde), který provede kdykoli v období trvání Soutěže (odst. 1) transakci (nákup) za produkt Starbucks svou registrovanou Starbucks kartou anebo prostřednictvím aplikace Starbucks CEE (každá takováto osoba dále jen „Účastník” a „Program“). 


§ 4
PRINCIP SOUTĚŽE

Provedením transakce (nákupu) u Pořadatele prostřednictvím Programu v termínu uvedeném v § 3 odst. 1 Pravidel je Účastník automaticky zařazen do Soutěže. Každá transakce (nákup) u Pořadatele provedený prostřednictvím Programu se automaticky započítává do Soutěže, tedy jeden Účastník může být do Soutěže zařazen několikrát (v návaznosti na počtu provedených transakcí – nákupů prostřednictvím Programu).
Po 20.9.2021 bude provedeno losování. Losování je prováděno automatizovaně prostřednictvím počítačového programu.
Bude-li stejný Účastník vylosován vícekrát, losování bude probíhat znovu, každý Účastník může získat Výhru pouze jednou.


§ 5
VÝHRA

Výhrou v Soutěži se rozumí získání kupónů na tall nápoj zdarma v měsíci říjen 2021 a to tak, že každý den od 01.10.2021 do 31.10.2021 přijde výherci emailem (na v Programu uvedenou emailovou adresu) nebo mu bude nahrán do aplikace Starbucks CEE jeden kupón na tall nápoj zdarma s platností 30 dní ode dne doručení (dále jen „Výhra“).
Účastník, který je výhercem bude o Výhře informován na emailovou adresu uvedenou ve svém zákaznickém účtu v Programu.
Výhru nelze směnit za hotovost.

§ 6

Zásady Soutěže stanoví výhradně tato Pravidla. Veškeré propagační a reklamní materiály mají výhradně informační povahu. 
Pravidla Soutěže budou dostupná v Programu po dobu trvání Soutěže (§ 3 odst. 1 Pravidel). 
Pořadatel si vyhrazuje právo provádět změny Pravidel v době trvání Soutěže, pakliže to nezpůsobí zhoršení podmínek pro účast v Soutěži.
Ustanovení těchto Pravidel se řídí českými právními předpisy. 
Pořadatel nenese odpovědnost za technické problémy v Programu z příčin na něm nezávislých. 
Účastí v Soutěži každý Účastník potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto Pravidel a vyjadřuje souhlas s ustanoveními těchto Pravidel.


V Praze dne 17.8.2021