Zásady ochrany osobních údajů

Kavárny v České republice provozuje společnost AmRest Coffee s.r.o., sídlem Evropská 2591/33E, Praha 6, 160 00, IČ 281 67 694, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, C 130118 (dále jen „Starbucks“). Jméno a pověst společnosti Starbucks jsou postaveny na důvěře. Zásady ochrany osobních údajů popisují informace, které společnost Starbucks shromažďuje prostřednictvím služeb dostupných na našem webu (starbuckscoffee.cz) a ostatních webových stránkách vlastněných či provozovaných společností Starbucks, kterých se tyto zásady týkají (souhrnně „Web“), v rámci našich programů Starbucks Card a pokladních systémů na prodejních pobočkách, a dále také způsob, jakým budou tyto informace použity. Naše zásady rovněž popisují, jaké možnosti máte k dispozici v souvislosti se shromažďováním a využíváním informací.

Využíváním našich služeb a prohlížením tohoto Webu souhlasíte se způsoby sběru informací a jejich použitím či zveřejněním, jak jsou popsány v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Čas od času můžeme tyto zásady ochrany osobních údajů aktualizovat. Jakmile tak učiníme, zveřejníme nové zásady ochrany osobních údajů na této stránce a změníme datum uvedené nad zásadami. Proto vám doporučujeme, abyste si při každé návštěvě Webu zkontrolovali datum uvedené u zásad ochrany osobních údajů, abyste měli přehled o veškerých provedených aktualizacích a úpravách. Pokud jste nám poskytli nějaké osobní údaje, zašleme vám e-mailem upravenou verzi zásad ochrany osobních údajů, které by mohly výrazněji ovlivnit způsob, jakým budeme s vašimi osobními informacemi nakládat nebo je zveřejňovat. Poskytnutím takových údajů souhlasíte s tím, že vám budou e-mailem zasílány aktualizace zásad ochrany osobních údajů.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo vás znepokojuje cokoliv, co zde není zmíněno, kontaktujte prosím Oddělení pro vztah se zákazníky Starbucks.

Pamatujte prosím: Tento web obsahuje odkazy na jiné webové stránky, jako například starbucksstore.com a weby Starbucks International. Tyto odkazy vám poskytujeme z dobré vůle a nad provozem odkazovaných webů nemáme žádnou kontrolu, přestože mohou využívat jméno a logo Starbucks. Na některých těchto webech si můžete zaregistrovat účet. Tyto weby mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a zabezpečení informací a platí na nich jiné podmínky, nemusí se proto přesně řídit našimi zásadami ochrany osobních údajů. Shromažďování a využívání osobních dat se na těchto webech bude řídit jejich vlastními zásadami. Návštěvníci by si měli prostudovat informace o ochraně osobních údajů uvedené na těchto webech, protože my nemáme žádnou kontrolu nad informacemi, které jsou odesílány či poskytovány třetím stranám. Tyto weby vám mohou navíc během vaší návštěvy uložit do počítače své vlastní soubory cookie a my nemáme žádnou kontrolu nad soubory cookie, které byly do počítače umístěny třetími stranami, jejichž inzerce nebo odkazy jsou zobrazeny na našem Webu.

Shromažďování informací

Tím, že společnosti Starbucks poskytnete své osobní údaje, nám zároveň udělujete i souhlas s tím, že můžeme shromažďovat, využívat a sdílet vaše osobní údaje v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

V případě potřeby lze čas od času vyžadovat specifické oprávnění či souhlas. Například můžeme potřebovat souhlas s použitím a sdílením osobních údajů poté, co byly shromážděny v takových případech, kdy si společnost Starbucks přeje použít informace k účelům, které nebyly dříve určeny nebo k nimž daný jedinec v minulosti ještě svůj souhlas neposkytl.

V souladu s právními a smluvními omezeními má uživatel právo kdykoli svůj souhlas odmítnout či stáhnout. Za určitých okolností lze některé produkty a služby Starbucks nabídnout pouze v případě, že daná osoba společnosti Starbucks poskytne své osobní údaje. Pokud se rozhodnete, že nám požadované osobní informace neposkytnete, nebudeme vám moci nabídnout žádané produkty či služby. O důsledcích stažení vašeho souhlasu vás budeme informovat.

Jaký druh informací Starbucks shromažďuje?

Osobní údaje jsou informace, které lze využít k identifikaci dané osoby a zahrnují:

 • jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, datum narození; 
 • finanční informace, jako je například číslo kreditní karty; a
 • informace týkající se zaměstnání, které lze najít například v životopisech, žádostech o zaměstnání, informacích dokládajících pracovní praxi nebo zaměstnaneckých referencích.

Když v našich kavárnách zakoupíte nějaké zboží prostřednictvím našeho programu Starbucks Card či jinak, shromažďujeme informace o vašem nákupu.

Shromažďujeme informace o využití webu, což zahrnuje informace o vašem poskytovateli internetových služeb, typu prohlížeče, názvu domény, IP adrese, webu, který vás na náš web odkázal, webových stránkách, které požadujete, datu a času těchto žádostí i vstupních a výstupních bodech. Podrobněji je sběr informací o využití webu popsán zde. Sběr informací o využití webu může zahrnovat použití souborů cookie a pixelových značek.

Společnost Starbucks rovněž může shromažďovat úhrnná data, což jsou data, z nichž nelze určit identitu jednotlivce.

Jak Starbucks využívá osobní údaje?

Společnost Starbucks může osobní informace poskytnuté zákazníky ústní či písemnou formou (včetně elektronických médií) využít k těmto účelům:

 • zpracování a správa vašeho nákupu produktů a služeb Starbucks, včetně nákupů prostřednictvím programu Starbucks Card
 • odpověď na dotazy směřované na zákaznický servis, odesílání vašich komentářů a prohlášení na blog či jiné on-line fórum provozované na Webu nebo jiné kroky přijaté v reakci na vaše otázky či jiné on-line aktivity;
 • vytváření personalizovaných odměn pomocí kombinace osobních údajů s jinými než osobními informacemi o vaší osobě, jako je například množství a typ vámi provedených nákupů nebo výhody získané prostřednictvím programů Starbucks Card;
 • komunikace s vámi týkající se vaší objednávky nebo nákupu, vašeho účtu programu Starbucks Card, vašeho účtu na webu Starbucks.com, soutěží a loterií, kterých jste se zúčastnili, žádostí o další informace nebo odesílání příspěvků na blog či nějaké on-line fórum;
 • komunikace s vámi týkající se specifického zaměstnání, pracovních příležitostí nebo obecných informací o zaměstnání ve Starbucks v případě, že jste si vytvořili osobní profil nebo odeslali svůj životopis on-line; a 
 • komunikace s vámi týkající se našich značek, produktů, událostí či jiných propagačních akcí, včetně nabídek spolupracujících značek, v případě, že jste souhlasili s takovou komunikací buď poskytnutím své e-mailové adresy na domovské stránce webu Starbucks.com, nebo nastavením předvoleb komunikace během registrace svého účtu Starbucks.com, nebo registrací své karty Starbucks Card či připojením k jakémukoli programu Starbucks Card. Kdykoli můžete od přijímání marketingových informací odstoupit a to změnou nastavení svých předvoleb komunikace, využitím odkazů k odhlášení odběru, které jsou přítomny společně s každým marketingovým sdělením, nebo zavoláním na telefonní číslo +420 235 013 311.

Během vaší návštěvy webu Starbucks.com shromažďujeme určité informace o používání webu z mnoha důvodů, konkrétně proto, abychom:

 • zajistili, že přístup a nakupování na Webu budou ještě pohodlnější a efektivnější;
 • určili trendy aktivit na Webu;
 • mohli monitorovat výkonnost Webu; a
 • zlepšili funkce a design Webu.

Sběr informací o využití webu může zahrnovat použití souborů cookie. Soubor cookie je malý odstranitelný datový soubor, který váš prohlížeč uloží do počítače. Soubory cookie vám umožní na našem webu provádět objednávky a my budeme díky nim schopni zlepšovat a přizpůsobovat vaše procházení webu a nakupování. Soubory cookie používáme k tomu, abychom si zapamatovali položky uložené ve vašem košíku, abychom vás poznali, když se k nám na web vrátíte a abychom dokázali analyzovat chování našich návštěvníků.

Můžete zvolit nastavení, kdy vás bude počítač varovat pokaždé, když vám bude zaslán soubor cookie, nebo můžete všechny soubory cookie úplně vypnout. To lze provést v nastavení vašeho prohlížeče. Každý prohlížeč je trochu jiný, proto nahlédněte do nabídky Nápověda svého prohlížeče, kde se dozvíte, jak správně upravit nastavení souborů cookie. Pokud soubory cookie vypnete, nebudete mít přístup k mnoha funkcím, díky kterým je procházení našeho webu mnohem efektivnější, a rovněž nebudou správně fungovat některé z námi nabízených služeb.

Kromě toho využíváme také pixelové značky – malé grafické obrázky – které nám pomáhají analyzovat vaše chování ve stavu on-line, ovšem toto chování není spjato s žádnými osobními údaji.

Společnost Starbucks se snaží začleňovat příslušné fyzické, technické i administrativní zabezpečení svých kanceláří a informačních systémů, aby zabránila ztrátě, zneužití, neoprávněnému použití, vyzrazení či pozměňování osobních údajů.

Kanály, prostřednictvím kterých jsou osobní údaje jako například čísla kreditních karet odesílány, šifrujeme pomocí technologie Secure Socket Layer (SSL), abychom zaručili bezpečnost informací během jejich přenosu po internetu na naše servery. Další informace o zabezpečení kreditních karet naleznete v části Často kladené otázky.

Starbucks.com je webem určeným široké veřejnosti, který není navržen ani cílen na sběr osobních informací od dětí ve věku pod 13 let. Společnost Starbucks vědomě neshromažďuje osobní údaje od nikoho mladšího 13 let, a pokud zjistí, že takové informace získala, nebude je využívat. V rámci respektování soukromí dětí a vyhovění zákonu o ochraně soukromí mládeže na internetu by neměly děti mladší 13 let na tomto Webu poskytovat žádné osobní údaje. Vyzýváme rodiče, aby dohlíželi na své děti procházející internet.

Navštivte prosím také část Všeobecné podmínky na tomto webu, kde jsou vysvětleny podmínky, kterými se řídí využívání tohoto webu i programu Starbucks Card.

Vítáme veškeré vaše dotazy, komentáře a podněty týkající se ochrany osobních údajů. Zašlete nám prosím jakoukoli zpětnou vazbu vztahující se k ochraně osobních údajů nebo jinému tématu. Společnost Starbucks všechny stížnosti prošetří, a pokud je shledá oprávněnými, podnikne příslušné kroky, aby problém vyřešila.

Oddělení pro vztah se zákazníky Starbucks můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktů na webových stránkách starbuckscoffee.cz.