NAŠE POSLÁNÍ

Inspirovat a povznášet lidského ducha – zvlášt s každým šálkem, zákazníkem i prostředím, ve kterém žijeme.

NAŠE HODNOTY

Naši partneři, naše káva a naši zákazníci jsou základem našich hodnot, kterými žijeme:

  • Vytváříme kulturu sounáležitosti a vřelosti, kde každý je vítán.
  • S odvahou měníme zažité a rozvíjíme společnost i sebe navzájem.
  • V každém okamžiku jednáme upřímně s důstojností a respektem.
  • Dosahujeme toho nejlepšího ve všem, co děláme a neseme odpovědnost za výsledky.
Naše lidskost nás pohání k lepším výkonům.