Etický nákup a jeho dodržování

Ve Starbucks věříme, že základ našeho úspěchu leží v etickém nákupu a ve snaze konat dobré věci.

Three Baristas Smiling

Etický nákup a jeho dodržování je program, který podporuje Poslání společnosti Starbucks a přispívá k ochraně naší kultury a pověsti tím, že našim partnerům poskytuje zdroje, jež jim usnadní provádění etických rozhodnutí během práce.

V rámci tohoto programu vyvíjíme a distribuujeme informační materiály, včetně Norem obchodního chování; usnadňujeme vyhovění právním normám a poskytujeme etická školení; prošetřujeme citlivé problémy, jako jsou například střety zájmů; a nabízíme další způsoby, kterými mohou naši partneři vyjádřit své obavy. Partneři jsou podporováni v tom, aby všechny druhy problémů či znepokojení jakkoli souvisejících s programem ihned nahlásili prostřednictvím vybraného komunikačního kanálu.

Většina hlášení, která v rámci programu Etický nákup a jeho dodržování přijmeme, se týká vztahů mezi zaměstnanci. Tento trend se shoduje s ostatními společnostmi, maloobchodními i jinými, které nabízejí alternativní mechanismy hlášení problémů v rámci svých komplexních programů zabývajících se etikou a shodou s předpisy.

Další informace o našem závazku týkajícím se globální odpovědnosti naleznete v části Starbucks™ Shared Planet™.

Chcete-li se dozvědět další informace o programu Etický nákup a jeho dodržování společnosti Starbucks, zašlete prosím e-mail na adresu EthicsAndCompliance@Starbucks.com.

Normy obchodního chování

Příručka Normy obchodního chování je distribuována mezi všechny naše partnery, aby se během práce mohli správně rozhodovat. Tyto normy jsou stručným vyjádřením některých očekávání společnosti souvisejících s tím, jak bychom měli všichni ve Starbucks jednat, aby bylo naše chování v souladu s cílem společnosti a klíčovými hodnotami.