Pravidla marketingové akce „Starbucks Rewards soutěž o kávu na měsíc zdarma“

  1. Marketingová akce „Starbucks Rewards soutěž o kávu na měsíc zdarma“ (dále jen „marketingová akce“) je organizována společností AmRest Coffee s.r.o., se sídlem Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO 28167694, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka C 130118.
  2. Marketingová akce odkazuje na zákaznický program „Starbucks Rewards“ [oficiální internetová stránka programu „Starbucks Rewards“ je k dispozici na http://rewards.starbuckscoffee.cz/cz/], všeobecné podmínky programu „Starbucks Rewards“ jsou k dispozici na http://www.starbuckscoffee.cz/about-card/starbucks-rewards/programme-regulations. Všechny pojmy psané velkými písmeny v těchto pravidlech mají stejný význam jako tyto pojmy ve Všeobecných podmínkách programu „Starbucks Rewards“.
  3. Marketingová akce je pořádána v období od 10.3.2020 do 30.3.2020.
  4. Zúčastnit marketingové akce se mohou pouze fyzické osoby za současného splnění podmínek pro účast v programu „Starbucks Rewards“.
  5. Každý Zákazník, který se v období trvání marketingové akce buď zaregistruje do programu „Starbucks Rewards“, nebo stávající Zákazník, který provedl v období nejdéle 90 dnů před dnem slosování Transakci, bude automaticky zařazen do slosování.
  6. Slosování proběhne dne 31.3.2020 a bude v něm náhodně vybráno 10 výherců, z nichž každý obdrží celkem 30 voucherů na tall nebo grande nápoj. Vouchery budou výhercům zasílány na jimi uvedenou e-mailovou adresu a do Aplikace po jednom každý den v období od 1.4.2020 do 30.4.2020. Platnost každého voucheru činí 30 dní od nahrání.
  7. Pravidla této marketingové akce jsou dostupné v sídle organizátora akce, ve všech kavárnách Starbucks a v elektronické verzi na internetové stránce programu „Starbucks Rewards“ na: http://www.starbuckscoffee.cz/about-card/starbucks-rewards/programme-regulations (včetně odkazu ke stažení v PDF) 
 
V Praze dne 27.2.2020