Podpora farmářů a jejich komunit

Odpovědně pěstovaná káva, při jejímž nákupu a prodeji byly dodržovány všechny etické normy, je výsledkem naší spolupráce s farmáři, z níž může těžit jejich podnikání, jejich komunity i životní prostředí.

Víme, že náš dlouhodobý úspěch závisí na úspěchu tisíců farmářů, kteří naši kávu pěstují. Porto na zlepšování kvality kávy spolupracujeme přímo s farmáři a investujeme do úvěrových programů pro komunity pěstitelů kávy. Nejenže jde o správnou věc, jde také o dobrou věc pro naše podnikání. Budeme-li podporovat pěstitele kávy a posilovat jejich komunity, zaručíme si do budoucna stabilní přísun vysoce kvalitní kávy.

Náš cíl

Máme v plánu do roku 2015 navýšit objem úvěrů farmářům na 20 milionů dolarů a nabídnout pěstitelům iniciativy k redukci dopadu produkce kávy na životní prostředí.

Naše aktivita v této oblasti

Centra podpory

Společnost Starbucks založila centra pro podporu farmářů v Kostarice a Rwandě, která místní pěstitele zásobují prostředky a odbornými znalostmi vedoucími ke snížení nákladů na výrobu, k redukci plísňových infekcí, ke zlepšení kvality kávy a k navýšení produkce špičkové kávy.

Úvěrové programy

V období mezi jednotlivými sklizněmi musí mnoho pěstitelů řešit úhradu pohledávek tím, že sáhnou do svých skromných finančních rezerv, protože ještě nenastal čas, aby mohli prodat svoji úrodu. Někteří farmáři se dokonce mohou dostat do finanční tísně, která je donutí, aby svoji úrodu prodali místním zájemcům dříve – a tedy s menším ziskem.

Společnost Starbucks poskytuje dotace organizacím, které nabízejí pěstitelům kávy úvěry, jež jim mohou pomoci prodat kávu v nejpříhodnější dobu za co nejlepší cenu. Díky úvěrům mohou farmáři také investovat do svých farem a zhodnocovat svůj kapitál. Během let naše dotace dosáhly více než 15 milionů dolarů, kterých v podobě úvěrů využila celá řada farmářů.