Výstavba ekologičtějších prodejen

Vždy hledáme způsoby, jak by mohly být naše kavárny ještě šetrnější k životnímu prostředí.

Navrhujeme, budujeme a provozujeme naše kavárny tak, aby co nejvíce snížily negativní dopad naší společnosti na životní prostředí. Při návrhu prodejen bereme v potaz úplně vše, od využívání ekologicky šetrných materiálů a vybavení po začleňování opatření na úsporu energie a vody.

Základem našich snah je certifikační program LEED® Americké rady pro šetrné budovy, který bereme i jako ukazatel našeho úspěchu. (LEED® je zkratka pro Leadership in Energy and Environmental Design.)

Náš cíl

Jsme nadšeni, že jsme si stanovili ambiciózní cíl získat certifikát LEED® u všech nových prodejen postavených od konce roku 2010 kdekoli na světě.

Naše aktivita v této oblasti

Od roku 2001 spolupracujeme s ostatními prodejci a organizací USGBC na vytvoření systému, který bude poskytovat osvědčení maloobchodním kavárnám a prototypům prodejen. Tento certifikační proces ocení naše ekologické kavárny v oblasti designu, konstrukce a provozní strategie. Následně budou prováděny namátkové kontroly a průběžná hodnocení, abychom měli jistotu, že neslevujeme z vysokých standardů, které jsme si stanovili. Toto je obrovská příležitost pro organizaci USGBC i pro maloobchodníky. Certifikace LEED® byla běžně udělována vždy každé budově zvlášť, takže pro společnosti se stovkami prodejen bylo obtížné ji získat.

Naše vytrvalá snaha o to, aby byly naše kavárny šetrné k životnímu prostředí, zahrnuje tyto prvky:

  • Úspora energie tím, že během teplých dnů necháváme v našich klimatizovaných kavárnách teplotu vystoupat až na 24 °C a nikoli na běžných 22 °C
  • Úspora vody díky mytí nádobí pomocí vysokotlakých trysek a nikoli pod tekoucí vodou
  • Instalace nízkoprůtokových kohoutků v celé kavárně
  • Instalace truhlářských výrobků vyrobených z 90% postindustriálního materiálu (kde je to možné), bez přidaného formaldehydu
  • Zlepšení účinnosti osvětlení
  • Využití recyklovaných podlahových dlaždic
  • Využití dřevěných produktů s certifikátem Forest Stewardship Council–(kde je to možné)
  • Využití barev s nižším obsahem těkavých organických chemikálií