Boj s klimatickými změnami

Kromě vyšší míry eroze a zamoření škůdci hlásí pěstitelé kávy také změny v tradičních vzorcích dešťových srážek a sklizní, které poškozují jejich komunity a zmenšují oblast dostupné zemědělské půdy v regionech po celém světě, kde se pěstuje káva.

Způsob, jak se vypořádat s klimatickými změnami, je pro společnost Starbucks prioritou. Jsme přesvědčeni, že nastal čas navýšit naše investice do řešení a strategií, které se touto krizí zabývají. Opatření, která přijímáme, zmírňují dopad našeho podnikání na životní prostředí – rovněž si díky nim do budoucna zajistíme dodávky vysoce kvalitní kávy, kterou od nás naši zákazníci očekávají.

Náš cíl

Jsme odhodláni podporovat programy usnadňující farmářům přístup na trh s uhlíkem, což jim otevře cestu k dalším příjmům a zároveň přispěje k menší míře odlesňování.

Naše aktivita v této oblasti

Pracujeme na tom, abychom výrazně snížili náš negativní vliv na životní prostředí, a to prostřednictvím úspory energie a vody, snížením produkce odpadu spojeného s našimi šálky, zvýšením míry recyklace a začleněním ekologických technologií do našich prodejen. Rovněž jsme odhodláni prosazovat progresivní politiku v oblasti klimatických změn u ostatních společností a organizací.

Společnost Starbucks implementuje strategii klimatických změn již od roku 2004, přičemž se zaměřuje na obnovitelné zdroje energie, úsporu energie, spolupráci a podporu. Ve fiskálním roce 2008 jsme realizovali naši druhou studii uhlíkové stopy, abychom zjistili, zda naše nejvýraznější negativní dopady na životní prostředí zůstaly stejné jako ty, které byly naměřené v roce 2003 – a opravdu tomu tak bylo. Proto budeme naše snahy i nadále zaměřovat na tyto tři oblasti.