Ochrana životního prostředí

Sdílíme povinnost chránit životní prostředí s našimi zákazníky.

Věříme, že je velmi důležité, abychom se starali o naši planetu a snažili se podporovat ostatní, aby činili totéž. Jelikož jsme společnost, která je závislá na zemědělských produktech, je to pro nás logické i z hlediska podnikání. A protože na této planetě žijeme, tak je to prostě správná věc.

 1. Recyklace

  Je to velká výzva a my v této oblasti zaznamenáváme velké úspěchy. Snažíme se vyvinout ekologicky šetrnější šálky a vyvíjíme značné úsilí v oblasti rozšíření našeho recyklačního programu, abychom snížili množství produkovaného odpadu.

  Více informací o recyklaci a snižování množství odpadu

 2. Energie

  Jsme hrdí na práci, kterou jsme odvedli v rámci snahy o úsporu energie. Jsme odhodláni nadále pracovat na snižování spotřeby energie a využívání obnovitelných zdrojů energie, abychom snížili negativní dopad našeho podnikání na planetu.

  Další informace o úspoře energie

 3. Voda

  S nejcennějším přírodním zdrojem musíme všichni nakládat velmi obezřetně, a proto pečlivě vyhodnocujeme design našich prodejen, vybavení i postupů, abychom našli další způsoby, jak snížit množství spotřebované vody.

  Další informace o úspoře vody

 4. Ekologický přístup

  Snažíme se, aby naše kavárny co nejméně zatěžovaly životní prostředí, proto při jejich výstavbě využíváme ekologicky šetrné materiály a energeticky účinné systémy.

  Více informací o výstavbě ekologičtějších prodejen

 5. Klimatické změny

  Klimatické změny představují pro oblasti pěstitelů kávy vážnou hrozbu. Ze všech sil se proto snažíme využít vhodné strategie, abychom pomohli farmářům zmírnit jejich negativní dopad a situaci zdárně řešili.

  Více informací o boji s klimatickými změnami