Zapojování mladých lidí

Pomocí grantů Starbucks Youth Action využíváme našeho inovativního ducha k tomu, abychom inspirovali a podporovali mladé lidi.

Prostřednictvím tohoto programu se snažíme nalézat pozitivní řešení problémů vyskytujících se v daných komunitách. Věříme, že prostřednictvím podpory mladých lidí můžeme v místních komunitách skutečně něco změnit.

Náš cíl

Naším cílem je, abychom do roku 2015 zapojili 50 000 mladých lidí, kteří následně inspirují, zapojí a ovlivní dalších 100 000 osob ze svých komunit.

Naše aktivita v této oblasti

Ve fiskálním roce 2009 jsme poskytli 71 grantů v celkové hodnotě 2,1 milionu dolarů organizacím podporujícím mladé lidi.

Navázali jsme vztahy s organizacemi International Youth Foundation a Youth Venture. Tyto organizace vynikají svou odborností v oblasti poskytování komplexní podpory, která pomáhá mladým lidem identifikovat a určovat potřeby jejich komunit. Mladým lidem na celém světě se rovněž dostává zastání, školení, finanční pomoci a dalších prostředků přispívajících k jejich rozvoji.