Nadace Starbucks Foundation

Nadace Starbucks Foundation byla založena na podporu naší oddanosti komunitě.

Starbucks Foundation USA

Naše činnost byla zahájena v roce 1997 dotováním programů na rozvoj gramotnosti ve Spojených státech a Kanadě. Dnes podporujeme komunity po celém světě celou řadou různých způsobů:

Výchova mladých vůdčích osobností

Mladí lidé jsou plní energie a jsou ochotní pomáhat, proto mohou být lidem kolem sebe velmi prospěšní. Granty Youth Action programu Starbucks™ Shared Planet™ dávají mladým lidem šanci něco změnit, protože podporují jejich snahu o zlepšení světa.

Podpora komunit spjatých s kávou, čajem a kakaem

Starbucks podporuje projekty společenského rozvoje, které pomáhají komunitám produkujícím naši kávu, čaj a kakao. Tyto projekty zlepšují přístup ke vzdělání a školení v oblasti zemědělství, poskytují mikrofinanční a mikrokreditové služby, napomáhají k zachování biodiversity a zvyšují úroveň zdraví, výživy a péče o čistotu vod.

Přístup ke zdrojům čisté vody

Program Ethos(R)™ Water vznikl jako odvážný sociální počin, který si dal za cíl zprostředkovat lidem v rozvojových zemích přístup k čisté vodě. Za každou láhev Ethos(R)™ Water prodanou ve Spojených státech jde 5 centů přímo do fondu Ethos(R) Water, který pomáhá financovat programy na rozvoj dlouhodobě udržitelných vodních zdrojů po celém světě. Díky našim váženým zákazníkům se nám do této chvíle podařilo do fondu přispět více než 6 miliony dolarů.

Podpora vzdělání v Číně

V roce 2005 společnost Starbucks Coffee Company v rámci dlouhodobého závazku ke společenské odpovědnosti rozpoznala důležitost vzdělání v Číně a vytvořila projekt Starbucks China Education Project, který prostřednictvím organizace Give2Asia poskytl 5 milionů dolarů (přibližně 40 milionů čínských juanů) na podporu vzdělávacích programů v Číně.

Přestavba pobřeží Mexického zálivu

Společnost Starbucks a nadace Starbucks Foundation vytvořily fond C.O.A.S.T. na pomoc při obnově a revitalizaci komunit v oblastech na pobřeží Mexického zálivu, které v USA poničily hurikány Rita a Katrina.

Vězte prosím, že nehledáme příležitosti k národnímu či místnímu sponzoringu a ani v současné době nepřijímáme žádosti o produktovou či materiální pomoc. Nadále se soustředíme na pomoc komunitám prostřednictvím našich výše uvedených programů nadace Starbucks Foundation a činností prodejen Starbucks v rámci místních komunit.