Veřejně prospěšné práce

Domníváme se, že naše zapojení do oblastních komunit je nejen správné, ale že jde rovněž o dobrý obchod.

Person laying down sod

Rok co rok nás naši partneři (zaměstnanci) a zákazníci inspirují a udivují tím, jak společně dokážou měnit svět v lepší místo.

Společnost Starbucks vytvořila celou řadu programů podporujících veřejně prospěšné práce a rozvoj našeho okolí. Neustále hledáme nové způsoby, jak tohoto cíle dosahovat – například jako v lednu 2009, kdy jsme naše zákazníky odměnili šálkem kávy za jejich příslib pěti hodin veřejně prospěšných prací.

Náš cíl

Byli bychom rádi, kdyby v roce 2015 platilo, že partneři (zaměstnanci) a zákazníci společnosti Starbucks světu každý rok přispějí více než jedním milionem hodin veřejně prospěšných prací.

Naše aktivita v této oblasti

Program Starbucks Community Service Programme podporuje dobrovolnictví tím, že přispívá k projektům spojujícím partnery a zákazníky společnosti Starbucks za účelem identifikace problémů, které přímo ovlivňují jejich komunity. Tento program byl zahájen v dubnu 2010 a umožňuje našim partnerům organizovat projekty (jako je například školení studentů v rámci mimoškolního programu, zlepšení stavu turistických stezek a provádění úklidu v parcích), na nichž spolupracují s místními neziskovými organizacemi.

Společnost Starbucks poskytuje granty na veřejně prospěšné práce ve výši 1 000 až 2 500 amerických dolarů pro dokončené projekty, které vyhovují minimálním kritériím a prokážou výrazný vliv a pozitivní dopad na komunitu.

Partneři, zákazníci a neziskové organizace v USA a Kanadě, kteří se dříve ve svých komunitách angažovali prostřednictvím programu Make Your Mark, se nyní účastní programu Starbucks Community Service Programme.