Global Month of Service

Posláním Starbucks je inspirovat a povznášet lidského ducha, zvlášť s každým šálkem, zákazníkem a prostředím, ve kterém žijeme.

Community

Našim cílem je mít pozitivní vliv na naše okolí a úzký vztah s komunitou, jíž jsme součástí.

Global Month of Service

Během celého roku se účastníme různých druhů komunitních akcí a všemožně podporujeme organizace a potřebné v našem okolí. Každá kavárna je pevnou součástí místní komunity a udržuje se svým okolím úzké vztahy. Za tzv. Měsíc komunitních akcí je každoročně považován duben, kdy se partneři z různých kaváren účastní rozsáhlejších komunitních akcí společně.