Naše programové prohlášení Starbucks

Naše poslání: podporovat a rozvíjet lidského ducha – jeden člověk, jeden šálek kávy, jedno sousedství.

Zde jsou principy, kterých se každý den držíme:

Naše káva

Hlavním kritériem vždy byla a bude kvalita. Ze všech sil se snažíme etickou cestou obstarávat ta nejkvalitnější kávová zrna, s maximální pečlivostí je pražit a přispívat ke zlepšení života lidí, kteří je vypěstovali. Toto nám neustále leží na srdci – naše práce není nikdy hotová.

Naši partneři

Vzájemně se nazýváme partnery, protože nejde o pouhé zaměstnání, jde o naši společnou vášeň. Společně jsme schopni nabídnout rozmanitost k vytvoření místa, kde může být každý z nás sám sebou. Vzájemně se k sobě vždy chováme s úctou a respektem. Těchto zásad se držíme v každé situaci.

Naši zákazníci

Vždy se snažíme být s našimi zákazníky spojeni, smát se s nimi a nějak jim zlepšit život – i kdyby to mělo být jen na krátký okamžik. Jistě, tím hlavním zůstává dokonale připravený nápoj, ale naše práce v mnohém překračuje hranice obyčejného obsluhování zákazníka. Jde nám opravdu o lidské spojení s našimi zákazníky.

Naše kavárny

Když naši zákazníci sami vycítí tento pocit sounáležitosti, stávají se pro ně naše kavárny doslova rájem na Zemi, kde mohou zapomenout na starosti běžného života venku a setkat se s přáteli. Mohou si zde užívat zábavu, která se přizpůsobí rychlosti jejich života – někdy bude plynout pomalu a oni si ji budou moci dlouho vychutnávat, jindy bude naopak rychlejší. Nikdy z ní však nevyprchá vřelá a upřímná lidskost.

Naše sousedství

Každá naše kavárna je součástí komunity a velmi se snažíme být pro své okolí těmi nejlepšími sousedy. Ať již podnikáme kdekoliv, chceme tam být vítáni. Můžeme být silou přinášející pozitivní energii – každý den spojujeme naše partnery, zákazníky a okolí. Nyní vidíme, že naše odpovědnost – a náš potenciál ke konání dobra – je ještě větší. Svět na Starbucks opět hledí jako na společnost, která stanovuje nové normy. A my ho nezklameme.

Naši akcionáři

Víme, že s naším rozmachem do různých oblastí se dostavuje i úspěch, z něhož mají velkou radost naši akcionáři. Neseme plnou odpovědnost za to, aby vše klapalo, a společnost Starbucks – a všichni s ní spojení – tak mohla růst a vzkvétat.

Ekologické programové prohlášení

Společnost Starbucks ve všech aspektech podnikání přijímá roli lídra v oblasti ochrany životního prostředí.

V dosahování tohoto cíle nám pomáhá:

  • Pochopení ekologických problémů a jejich vyjasnění našim partnerům.
  • Vývoj inovativních a flexibilních řešení, které mohou změnit stávající situaci.
  • Snaha o nákup, prodej a použití produktů, které jsou šetrné k životnímu prostředí.
  • Pochopení, že finanční odpovědnost je klíčem k naší environmentální budoucnosti.
  • Přijetí ekologické odpovědnosti jako naší firemní hodnoty.
  • Měření a monitorování našeho postupu v jednotlivých projektech.
  • Podporování všech partnerů, aby se ve snaze o dosažení tohoto cíle připojili k nám.