Rozmanitost ve Starbucks

Kromě fantastické kávy si společnost Starbucks vybudovala svůj úspěch na lidských vztazích, spolupráci s okolím a oslavách kultury.

Jsme odhodláni prosazovat kulturu, kde je rozmanitost ceněna a respektována. Je tedy přirozené, že jeden z našich principů říká, aby byla rozmanitost nedílnou součástí všeho, co děláme. 

Ve Starbucks definujeme Rozmanitost pomocí této rovnice.
Rozmanitost = Začlenění + Rovnost + Přístupnost

Začlenění: lidské spojení & zapojení
Rovnost: spravedlnost & poctivost
Přístupnost: jednoduché použití & minimum překážek

Naše firemní strategie rozmanitosti se zaměřuje na čtyři oblasti: partneři, zákazníci, dodavatelé a komunity.

  • Partneři (naši zaměstnanci) – Hledáme a podporujeme partnery, jejichž rozmanitost je srovnatelná s rozmanitostí komunit, kterým sloužíme. Zaměřujeme se na rozvoj našich partnerů tím, že je vzděláváme a zapojujeme.
  • ZákazníciZkušenost se Starbucks nabízíme všem zákazníkům a u každého z nich se snažíme vyhovět jeho jedinečným potřebám a požadavkům. S našimi zákazníky se pokoušíme navázat jedinečné spojení a to způsoby, které jsou kulturně přijatelné, takže jim následně můžeme poskytovat naprosto výjimečný zážitek.
  • Komunity – Podporujeme místní společnost a globální komunity a investujeme do nich. Činíme tak prostřednictvím strategických partnerství a příležitostí k ekonomickému rozvoji, které prohlubují vazby mezi námi a komunitami, jimž sloužíme.
  • Dodavatelé – Pro dodavatele jsme důvěryhodnou a vítanou společností, obzvláště díky našemu programu rozmanitosti dodavatelů, který zvyšuje procento našich dodavatelů, jejichž vlastníky jsou členové menšin či ženy.

Společnost Starbucks je odhodlána vytvářet pracovní prostředí, které si cení lidí různého původu, respektuje je a které všem zaměstnancům umožňuje co nejlépe vykonávat jejich práci. Ceníme si jedinečné kombinace talentů, zkušeností a názorů jednotlivých partnerů, bez kterých by společnost Starbucks nikdy nedosáhla tolika úspěchů.

Rovněž očekáváme, že se budou naši partneři ke všem zákazníkům chovat přátelsky a budou k nim přistupovat s tolerancí a lidskostí, aby si naši značku oblíbil opravdu každý.