Pravidla marketingové akce "ROK ZLATÝCH VÝHOD"

1.Marketingová akce "ROK ZLATÝCH VÝHOD" je organizována společností AmRest Coffee s.r.o., se sídlem Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO 28167694, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka C 130118.
2.Tato marketingová akce odkazuje na zákaznický program "Starbucks Rewards" [oficiální internetová stránka programu „Starbucks Rewards“ je k dispozici na http://rewards.starbuckscoffee.cz/cz/ ], všeobecné podmínky programu "Starbucks Rewards" jsou k dispozici na http://www.starbuckscoffee.cz/about-card/starbucks-rewards/programme-regulations . Všechny pojmy psané velkými písmeny v těchto pravidlech mají stejný význam jako tyto pojmy ve Všeobecných podmínkách programu "Starbucks Rewards".
3.Marketingová akce je pořádána od 00:01 hodin 7. května 2019 do 24:00 hodin 31. května 2019.
4.Zúčastnit této marketingové akce se mohou pouze fyzické osoby za současného splnění podmínek pro účast v programu "Starbucks Rewards".
5.Pro získání výhod plynoucích z této marketingové akce, se musí účastník akce přihlásit do programu "Starbucks Rewards" za podmínek stanovených těmito pravidly, a to během období pořádání této marketingové akce.
6.Každý Zákazník, který se přihlásí do programu "Starbucks Rewards" během období pořádání marketingové akce, za splnění podmínek výše, získá Zlatý status (dle ustanovení 1.21 Všeobecných podmínek programu "Starbucks Rewards", a to bez nutnosti nasbírání 200 Hvězd), jakmile provede první Transakci.
7.Každý Zákazník, který se přihlásí do programu "Starbucks Rewards" v období trvání této marketingové akce vygenerováním Digitální karty je oprávněn k čerpání výhod dle 3.4.4 Všeobecných podmínek programu "Starbucks Rewards", a to za předpokladu, že s touto Digitální kartou uskutečnil alespoň jednu Transakci.
8.Pravidla této marketingové akce jsou dostupné v sídle organizátora akce, ve všech kavárnách Starbucks a v elektronické verzi na internetové stránce programu "Starbucks Rewards" na: http://www.starbuckscoffee.cz/about-card/starbucks-rewards/years-of-golden-benefits-programme-regulations (včetně odkazu ke stažení v PDF)
 
V Praze dne 30.4. 2019