Starbucks Card

My Starbucks Rewards

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1.Základní pojmy

1.1 Vydavatel: STARBUCKS Card jsou vydávány společností AmRest Coffee s.r.o., sídlem Evropská 2591/33E, Praha 6, 160 00, IČ 28167694, zapsaná v OR u MS v Praze, C 130118.

1.2 Koordinátor je společnost 3e Kolczyński, Liżewski, Gędziorowski, Rostocki Spółka Jawna, sídlem: ul. Podbipięty 51, 02-732 Warsaw, TIN No. 521-33-43-778, zapsána u obchodního soud ve Varšavě XX reg. no. NCR No. 0000235015.

1.3 Karta znamená STARBUCKS Card, která umožňuje Kupujícímu provádět nákupy v kavárnách STARBUCKS provozovaných Vydavatelem v České republice. Karta je dobíjitelná v kavárnách STARBUCKS provozovaných Vydavatelem v České republice nebo prostřednictvím Účtu zákazníka na Webové stránce. Každá Karta má unikátní 16 -místné identifikační číslo a 5-místné bezpečnostní číslo.

1.4 Kupující je osoba, která zakoupí Kartu od Vydavatele za peněžní hotovost nebo úhradou platební kartou a užívá ji bez Registrace.

1.5 Zákazník znamená osobu, která zakoupí Kartu od Vydavatele za peněžní hotovost nebo úhradou platební kartou a provede Registraci Karty na Webových stránkách nebo v Aplikaci.

1.6 My Starbucks Rewards znamená zákaznický program Vydavatele, který umožňuje zakoupení, Registraci a využí vání Karet.

1.7 Registrace znamená okamžik, kdy Kupující registruje svou Kartu na Webových stránkách nebo prostřednictví m Aplikace.

1.8 Registrační údaje jsou údaje poskytnuté v rámci Registrace, tedy jméno, adresa, datum narození, pohlaví a emailová adresa.

1.9 Webová stránka znamená webovou stránku My Starbucks Rewards www.cardstarbuckscoffee.cz, kde lze provést Registraci, ověřovat výši Kreditu a počet Hvězd a provést Blokaci.

1.10 Účet Zákazníka znamená profil Zákazníka vytvořený Zákazníkem při Registraci Karty, kde jsou obsaženy osobní údaje Zákazníka a informace o Kartě a Kreditu.

1.11 Kredit znamená hotovostní obnos, který Kupující nabije na Kartu, celou částku Kreditu lze využít pro nákupy v kavárnách STARBUCKS provozovaných Vydavatelem v České republice, Karta (plastový nosič) je zdarma. 

1.12 Transakce znamená jakékoli použití Karty, tedy nabití Kreditu či zakoupení zboží.

1.13 Doba platnosti Kreditu a získaných Hvězd na Kartě je dvanáct (12) měsíců od poslední Transakce v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami, po uplynutí 12-ti měsíců bez jakékoli Transakce prostřednictvím Karty, Kredit a Hvězdy na Kartě propadnou Vydavateli.

1.14 Blokace znamená zneplatnění, resp. zrušení Karty prostřednictvím Webové stránky nebo Call centra v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami, např. v případě její ztráty, odcizení nebo zničení.

1.15 Call centrum zajišťuje zákaznickou podporu na tel. č. + 420 235 013 335 v pracovních dnech, tedy pondělí až pátek od 9:00 do 17:00. Call centrum poskytuje informace k My Starbucks Rewards, provádí Blokace, poskytuje informace o Kreditu.

1.16 Hvězdu získá Zákazník při každém provedeném nákupu v hodnotě 25,- Kč nebo vyšší prostřednictvím Karty. Jeden nákup v hodnotě 25,- Kč (včetně DPH) a vyšší prostřednictvím Karty znamená získání jedné (1) Hvězdy pro Zá kazníka. Nákupem se rozumí úhrada jedné účtenky prostřednictvím Karty. Doba platnosti získaných Hvězd je dvanáct (12) měsíců od poslední Transakce v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami.

1.17 Benefit znamená odměnu Zákazníka obdrženou za získání deseti (10) Hvězd (provedení deseti (10) nákupů) prostřednictvím Karty.

1.18 Aplikace znamená mobilní aplikaci ke Kartě umožňující Zákazníkovi Registraci, přístup k Účtu Zákazníka, dobíjení Kreditu a nákup zboží.

2.Všeobecná ustanovení

2.1 Kartu lze zakoupit na kterékoli kavárně Vydavatele na území České republiky. Kartou je možno provádět ná kupy v kavárnách STARBUCKS provozovaných Vydavatelem na území České republiky v rámci My Starbucks Rewards Programu.

2.2 Kupující zaplatí za Kartu cenu odpovídající nominální hodnotě Kreditu.

2.3 Karta může být použita pouze v kavárnách STARBUCKS provozovaných Vydavatelem v České republice.

2.4 Kartu nelze směnit zpět za hotovost (a to ani v části) a nemůže být vrácena zpět Vydavateli.

2.5 Vydavatel neodpovídá za ztrátu či odcizení Karty nebo za její poškození poté, co byla zakoupena Kupující m.

2.6 V případě ztráty, poškození či odcizení Karty a za podmínky, že byla provedena Registrace, Vydavatel na základě Blokace Karty provedené Zákazníkem, umožní převedení výše Kreditu k okamžiku provedení Blokace na novou Kartu (převedení výše Kreditu provede Zákazník prostřednictvím Účtu Zákazníka), která bude Zákazníkovi zaslána Vydavatelem prostřednictvím doručovatele poštovních služeb na adresu v Registraci uvedenou. Výše uvedený postup je možno provést pouze jednou. V případě opakování situace, je zaslání nové Karty již na náklady Zákazníka.

2.7 Potvrzení o Blokaci Karty bude zasláno na email uvedený v Registraci.

2.8 Kredit na Kartě je platný po Dobu platnosti, což je dvanáct (12) měsíců od poslední Transakce.

2.9 V případě uplynutí Doby platnosti, a to ani v případě ztráty, poškození nebo odcizení Karty po uplynutí Doby platnosti, nemá Zákazník nárok na zaslání nové Karty zdarma Vydavatelem. Novou Kartu si může zakoupit a znova provést Registraci.

2.10 Karta je určena k osobnímu užití, není možné ji dále komerčně využívat (prodávat, dražit apod.) bez předchozího písemného souhlasu Vydavatele nebo písemné dohody s Vydavatelem.

2.11 Prostřednictvím Karty nelze zakoupit jinou Kartu (koupě Karty nelze provést Kreditem na jiné Kartě).

3. Registrace Karty, získání Hvězd, Benefity

3.1 Karta může být registrována na Webových stránkách www.starbuckscoffee.cz. nebo prostřednictvím Aplikace. Při Registraci je nutno uvést Registrační údaje (jméno, adresu, datum narození, emailovou adresu), se kterými bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou zaregistrování Kupujícího v My Starbucks Rewards je poskytnutí souhlasu s těmito Všeobecnými podmínkami a se zpracováváním Registračních údajů. Provedení Registrace není povinné, avšak pouze registrovaní Z ákazníci jsou oprávněni k získání výhod s Kartou spojených.

3.2 Pro jednu Kartu je možné provést pouze jednu Registraci a vytvořit jeden Účet Zákazníka. Nelze registrovat více Karet najednou v rámci jednoho Účtu Zákazníka.

3.3 Po uplynutí Doby platnosti, je Účet Zákazníka automaticky zrušen.

3.4 Po provedení Registrace Karty je Zákazník oprávněn získat tyto výhody:

3.4.1 Muffin zdarma po provedení Registrace,

3.4.2 Nápoj velikosti Tall (354 ml) nebo nápoj velikosti Grande (473 ml) nebo muffin (na základě výběru Zákazn íka) k narozeninám Zákazníka,

3.4.3 Získání Benefitu – po nasbírání 10 Hvězd je Zákazník oprávněn obdržet zdarma dle vlastního výběru jeden (1) studený nebo teplý nápoj velikosti Tall (354 ml) nebo nápoj velikosti Grande (473 ml), včetně nápojů ze speciální sezónní nabídky (tzv. Promo Offers) a jeden topping (šlehačka, shot nebo sirup).

3.4.4 Využívat speciální promoční nabídky v kavárnách STARBUCKS provozovaných Vydavatelem v České republice nebo výjimečných marketingových kampaní zaslaných prostřednictvím emailu.

3.5 Výhody bude možné využít pouze na základě předložení voucheru s unikátním kódem (8-místné číslo) na pokladně kavárny STARBUCKS v České republice, který bude zaslán na emailovou adresu Zákazníka uvedenou v Registraci nebo na základě podmínek uvedených ve speciální promoční nabídce. K uplatnění výhody je postačí sdělení kódu voucheru (8-místné číslo) pokladnímu nebo postupovat dle pokynů uvedených ve speciální promoční nab ídce, voucher není nutné tisknout, k jeho uplatnění postačí umožnit pokladnímu naskenování QR kódu obsaženého ve voucheru (a to jak z emailu, z papíru nebo z mobilního zařízení). Registrace je podmínkou k získání výhod, bez Registrace není možné žádnou z těchto výhod nárokovat. Voucher není možné směnit za hotovost.

3.6 Platnost voucheru je vždy uvedena na voucheru. Po vypršení platnosti voucheru nelze voucher využít.

3.7 Při každém nákupu v hodnotě 25,- Kč (včetně DPH) a vyšší provedeném prostřednictvím Karty získá Zákazník jednu Hvězdu na svůj Účet Zákazníka. Nákupem se rozumí úhrada jedné takové účtenky prostřednictvím Karty. Po nasbírání deseti (10) Hvězd má Zákazník nárok na obdržení Benefitu. Benefit lze obdržet na jakékoli kavárně STARBUCKS provozované Vydavatelem v České republice. Počet Hvězd si Zákazník může ověřit na svém Účtu Zákazníka. Vydavatel si vyhrazuje právo změnit způsob získávání Hvězd v případě individuální promoakce, Zákazník bude mít však vždy nárok na získání jedné Hvězdy za jeden nákup.

3.8 Benefitem se rozumí jeden (1) studený nebo teplý nápoj Tall (velikost 354 ml) nebo nápoj Grande (velikost 473 ml včetně nápojů ze speciální sezónní nabídky (tzv. Promo Offers) a jeden topping (šlehačka, shot nebo sirup). Jakékoli další přídavky navíc k nápojům (tzv. add-on) nejsou součástí Benefitu.

3.9 Po získání deseti (10) Hvězd obdrží Zákazník automaticky na emailovou adresu uvedenou v Registraci voucher s unikátním kódem (8-místné číslo). K využití Benefitu postačí sdělení kódu voucheru (8-místné číslo) pokladnímu, voucher není nutné tisknout, k jeho uplatnění postačí umožnit pokladnímu naskenování QR kódu obsažen ého ve voucheru (a to jak z emailu, z papíru nebo z mobilního zařízení). Platnost voucheru je jeden (1) měsíc od data obdržení. V okamžiku odeslání voucheru na emailovou adresu Zákazníka uvedenou v Registraci jsou nasbírané Hvězdy automaticky vymazány a Zákazník opět začíná sbírat Hvězdy od nuly.

3.10 Doba platnosti získaných Hvězd je dvanáct (12) měsíců od poslední Transakce v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami, po uplynutí 12-ti měsíců bez jakékoli Transakce prostřednictvím Karty, dojde k propadnut í všech získaných hvězd (viz Doba platnosti Kreditu a získaných Hvězd dle článku I. odst. 13 těchto Všeobecných podmínek).

3.11 Registraci je možno zrušit prostřednictvím Účtu Zákazníka. Kartu lze nadále užívat jako neregistrovanou.

3.12 Správu Registračních údajů zajišťuje pro Vydavatele Koordinátor.

3.13 Zákazník má právo na přístup k Registračním údajům, právo na jejich kontrolu a změnu. V případě odvolání souhlasu s poskytnutím Registračních údajů, dojde k Blokaci Karty.

3.14 Vydavatel nezaručuje stálý přístup na Webovou stránku ani do Aplikace ani jejich bezporuchový provoz.

4. Použití Karty, dotazy

4.1 Pouze originály Karty (resp. QR kód Karty v Aplikaci) budou přijímány Vydavatelem.

4.2 K využití Karty je nutné nabití Kreditu. Minimální výše Kreditu je 200 Kč, maximální výše Kreditu na Kartě nesmí přesáhnout 5.000 Kč.

4.3 Karta je dobíjitelná na pokladnách v kavárnách STARBUCKS provozovaných Vydavatelem v České republice nebo prostřednictvím Účtu zákazníka na Webové stránce nebo prostřednictvím Aplikace. Dobití Kreditu z Účtu zákazníka na Webové stránce i prostřednictvím Aplikace zajišťuje společnost PayU SA se sídlem v Poznani (60- 166), ul. Grunwaldzka 182.

4.4 Vydavatel může odmítnout přijmout platbu prostřednictvím Karty pokud:

a) Kartě uplynula Doba platnosti;
b) Kredit na Kartě je nula (0) Kč;
c) V případě technických problémů, které znemožňují použití Karet (tj. např. nemožnost spojení s IT systémem Vydavatele, fyzické poškození Karty nebo jiné problémy nezaviněné Vydavatelem).

4.5 Dotazy k My Starbucks Rewards je možno adresovat na emailovou adresu starbuckscardcz@amrest.eu nebo kontaktovat Call centrum + 420 235 013 335.

5. Reklamace v rámci My Starbucks Rewards

5.1 Při zakoupení Karty obdrží Kupující účtenku, která je dokladem o jejím zakoupení, na vyžádání obdrží Kupující potvrzení o nominální hodnotě Kreditu. Po dobití Karty doporučuje Vydavatel, aby Kupující provedl kontrolu správnosti výše Kreditu.

5.2 Kupující si může kdykoli na jakékoli kavárně STARBUCKS provozované Vydavatelem na území České republiky ověřit výši Kreditu, registrovaní Zákazníci si mohou výši Kreditu ověřit prostřednictví Účtu Zákazníka či Aplikace.

5.3 Všechny reklamace týkající se nákupu zboží prostřednictvím Karty budou řešeny Vydavatelem ve lhůtě třiceti (30) dní po obdržení písemné stížnosti Vydavatelem.

5.4 Reklamace mohou být podány písemně v jakékoli kavárně STARBUCKS provozované Vydavatelem na území České republiky v průběhu jejich otevíracích hodin, prostřednictvím internetu na adrese www.starbuckscoffee.cz nebo podány poštou na adresu sídla Vydavatele s nápisem na obálce „Starbucks Card – stížnost“.

6. Call centrum

6.1 Call centrum odpovídá na dotazy ohledně My Starbucks Rewards, řeší stížnosti a prování Blokace Karet.

6.2 Call centrum je dostupné na tel. č. + 420 235 013 335 a to pouze v pracovní dny po – pá od 9:00 do 17:00 hodin.

7. Výměna a/nebo vrácení zboží

7.1 Výměna a/nebo vrácení zboží zakoupené prostřednictvím Karty je možné pouze na kavárně STARBUCKS provozované Vydavatelem a je možné pouze výměnou za jiné zboží za stejnou nebo vyšší cenu (za předpokladu doplatku ceny).

7.2 Zboží může být vyměněno pouze na základě účtenky z pokladny Vydavatele potvrzující nákup zboží v kavárně STARBUCKS provozované Vydavatelem na území České republiky prostřednictvím Karty. 

8. Aplikace

8.1 Aplikace umožňuje Registraci a využívání zaregistrované Karty pro kontrolu výše Kreditu, nákup zboží a přístup na Účet Zákazníka a dobíjení Kreditu. Prostřednictvím Aplikace není možné provádět Blokace. Aplikace je dostupná v AppStore and Goodle Play store pod názvem StarbucksCEE.

8.2 Každá Karta má v Aplikaci podobu unikátního QR kódu. Při provádění Transakce Zákazník přiloží mobilní zařízení se zobrazeným QR kódem ke čtečce umístěné v každé kavárně STARBUCKS provozované Vydavatelem na území České republiky.

8.3 K plnohodnotnému využívání Aplikace v mobilním zařízení je nutné vlastnit Kartu v plastové podobě. Bez Karty v plastové podobě není možné s Účtem Zákazníka nakládat resp. využívat funkce Aplikace. Po instalaci Aplikace, Registraci či přihlášení do Účtu Zákazníka je však možné Aplikaci plně využívat již bez Karty v plastové podobě.

8.4 Dobíjení Kreditu na Kartu i provádění plateb prostřednictvím Aplikace je možné v kavárně STARBUCKS provozované Vydavatelem na území České republiky nebo po přihlášení prostřednictvím Účtu zákazníka, který je dostupný na Webové stránce.

9. Závěrečné ustanovení

9.1 Zakoupením Karty Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými podmínkami, plně jim porozuměl a souhlasí s nimi.

9.2 Kartu nelze směnit za peněžní hotovost.

9.3 Vydání Karty není předmětem daně z přidané hodnoty (DPH) dle příslušných právních předpisů České republiky.

9.4 Všechny záležitosti neobsažené v těchto Všeobecných podmínkách budou řešeny příslušnými právními předpisy České republiky.

9.5 Tyto Všeobecné podmínky jsou dostupné na www.starbuckscoffee.cz, v Aplikaci a v každé kavárně STARBUCKS provozované Vydavatelem na území České republiky v průběhu jejích otevíracích hodin. Na žádost Kupujícího mu Vydavatel poskytne tištěnou verzi těchto Všeobecných podmínek.

9.6 Vydavatel si vyhrazuje právo kdykoli doplnit či změnit tyto Všeobecné podmínky. O doplnění či změně Všeobecných podmínek bude Zákazník vždy informován emailovou zprávou. Všechny změny Všeobecných podmínek budou ú činné jejich zveřejněním na www.starbuckscoffee.cz, v Aplikaci a v kavárnách STARBUCKS provozovaných Vydavatelem na území České republiky neurčí-li Vydavatel jinak. Pokud Zákazník po zveřejnění změn ve Všeobecných podmínkách nezruší svou Registraci způsobem v těchto Všeobecných podmínkách uvedeným, a to ve lhůtě 21 dnů od obdržení emailové zprávy o změně či doplnění Všeobecných podmínek , má se zato, že s novým zněním Všeobecných podmínek souhlasí a je jimi vázán.

9.7 Vydavatel si vyhrazuje právo kdykoli My Starbucks Rewards ukončit.

9.8 Tyto Všeobecné podmínky jsou účinné dnem 03.08.2016

V Praze dne 04.08.2016